غم غربت

این وبلاگ را به لحاظ اینکه غم غربت (فرقی نمیکنه غریب کجا باشی- همینکه از محل زادگاه خویش دور باشی کافیه -) بسی آزاردهنده است ایجاد کردم ولی نمیدانم چطوری در آن غربت را نشان دهم در هر صورت همین که اسمش غریب است کفایت می کند تا بعد رنگ غربت را در آن نقاشی کنم.

تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
1 پست