http://i31.tinypic.com/2yo3h1i.jpg

1- سیگار نکشید
آزمایشات متخصصین نشان می دهد که کشیدن یک سیگار بعد از غذا معادل با کشیدن 10 سیگار است. (احتمال سرطان را افزایش می دهد.)

2- بلافاصله میوه نخورید
خوردن میوه بلافاصله بعد از غذا باعث نفخ در معده می شود. بنابراین میوه را 1-2 ساعت بعد یا 1 ساعت قبل از غذا میل کنید.

3- چای میل نکنید
چای حاوی یک اسید با درجه بالا است. این ماده باعث می شود که پروتئین موجود در غذایی که ما می خوریم سخت شده و درنتیجه مشکل در هضم شدن بوجود می آید.

4- کمربند خود را شل نکنید
شل کردن کمربند بعد از غذا باعث می شود که روده پیچیده و بسته شود.

5- حمام نکنید
حمام کردن باعث افزایش جریان خون در دست ها، پاها و بدن می شود و بنابراین مقدار خون دور معده کاهش می یابد. و این کار باعث ضعیف شدن سیستم گوارش در معده می شود.

6- پیاده روی نکنید
مورد باور دارند که بعد از غذا 100 قدم راه بروید و تا 99 سالگی زنده هستید. در حقیقت این قضیه درست نیست. پیاده روی سیستم گوارشی را در جذب انرژی غذایی که می خوریم ناتوان می سازد.

7- بلافاصله بخواب نروید
غذایی که می خوریم قادر به هضم درست نخواهد بود. بنابراین منجر به عفونت روده می شود.